• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska
Shopping cart is empty

Warning message

This product is not available

Sandvikssjön-Edsforsens fvof samt Baksjön 1 dygn

Sandvikssjön-Edsforsens fvof samt Baksjön 1 dygn

Start date *
E.g., 03:15
54566_43_1403165060

Product details

1 day, 100,00 kr

Contact information

Gravbränna 225
Föllinge, 830 60
070-651 66 76

Rules

OBS! Du som fiskare är skyldig att känna till fiskereglerna för det område fiskekortet gäller för.

Allmänna regler:
Fiske tillåtet endast med sportfiske-redskap fört från hand. För flugfiske gäller max tre flugor. Under juli är utterfiske tillåtet i Sandvikssjön. Ej maskmete i Edsforsen och Näsaforsen. Minimimått för harr och öring är 35 cm och max fem fiskar per dygn.

Fisketider:
Pimpelfiske mars- april
Strömfiske juni - augusti
Sjöfiske bäst i juli.
Fiskeförbud efter öring och harr 1 september - 31 maj.

Speciella regler:
Baksjön: Båt- och flytringsförbud, nätfiskeförbud. Tillåtet att fiska med mask. Fångstbegränsning fem fiskar per fiskekort och dygn. Fiskeförbud 1 oktober - premiärdagen i februari, samt vid fiskutsättning.

Fiskeförbud året runt i älvfåran öster om Storön. Nätfiske begränsas till fiskerättsägare och sommarstugeägare inom området