News

17 June, 2020

Now all team leaders have been invited to buy permits to the group of hunters they have registered. It is still possible to buy until end of June when the lottery will be closed for this year.

(Also this year (2020) the County Administrative Board (Länsstyrelsen) in Jämtland will have a lottery to decide the order of buying hunting permits during the first weeks of the season in the areas of  Handölsdalen (HA), Mittådalen (MI) and Tåssåsen (TÅ). This means that this year Ruvhten Sijte... Read More

24 March, 2020

Fra neste sesong må alle som skal fangste ryper på Finnmarkseiendommen med snare løse et eget snarefangstkort. Kortet løses på Natureit.no, og er forbeholdt personer som er bosatte i Finnmark. Det vil ikke være noen sesongkvote ved snarefangst.
Snarefangsten har over lang tid gått kraftig tilbake, og i dag er uttaket fra snarefangst helt marginalt sammenlignet med det som blir felt ved jakt. 

16 March, 2020

Vi välkomnar Girjas sameby som användare av NatureIT.
Bara boende i Norrbottens län kan köpa köpa fiskekort.

Girjas har beslutat att följa länsstyrelsens generella fiskeregler i de vatten som upplåts till allmänheten i samebyns årentrunt mark ovanför odlingsgränsen. Det är också tills vidare samma priser som gäller.

Däremot till skillnad mot länsstyrelsen i Norrbotten, men likadant som i Västerbotten och Jämtland, måste årskort aktiveras innan fisket. Dvs. plats och datum... Read More

23 January, 2020

Nu öppnar Länsstyrelsen åter försäljningen av det så kallade Gällivarekortet. Det gäller för fiske på statens vatten ovanför odlingsgränsen i Gällivare kommun. Informationsmaterialet som medföljer fiskekortet är nu uppdaterat med hänsyn till de förändringar som föranletts av Högsta domstolens dom i Girjasmålet.

Girjas sameby har meddelat att man tillåter de som löst säsongstillstånd för småviltsjakt att fortsätta att jaga enligt dessa under resten av jaktsäsongen. Vad gäller... Read More

11 December, 2019

Vi välkomnar Vilhelmina Övre Allmänningsskog som användare av NatureIT.
Till en början kan ni köpa dygnskort för jakt men vi kommer att sälja även årskorten, senast inför nästa säsong.

Fiskekorten är ännu ej med.

14 August, 2019

The sales of day permits for the hunting of grouse in Sweden begins August 20 but it differs some between the counties, see below.
Since we know that the interest is huge which effects the load on the servers we have decided together with the "länsstyrelserna" to start at different hours. 

The close ties period for hunting ends 15 september. After that all, with valid licences, may go hunting on these state-owned land.

Norrbotten

Yearly permits - Sales begins 15/... Read More

27 June, 2019

Vi välkomnar Granboforsens fvo i Jämtland som användare av NatureIT.

De erbjuder nu sina fiskekortet via NatureIT, https://www.natureit.se/sv/area/granboforsens-fvo

5 June, 2019

Vi välkomnar Nedre Långans fvo i Jämtland som användare av NatureIT.

De erbjuder nu sina fiskekortet via NatureIT, https://www.natureit.se/sv/area/nedre-långans-fvof

28 March, 2019

Since 2017 Small-game hunting on state-owned land between August 25 and September 15 is available to those with permanent residence in Sweden (and Swedish citizens) and to hunters who have close ties with Sweden. After September 15 the regulations applying to hunting will be the same as before, that is, available to "everyone".

Who may hunt during this period?

  • Permanent residence in Sweden
  • Swedish citizens
  • Own a property in Sweden
  • ... Read More
27 February, 2019

Det är flera som har haft problem med att aktivera senaste tiden så vi börjar misstänka att Microsoft gjort någon uppdatering av Internet Explorer och Edge. Vi brukar rekommendera Chrome och Firefox och då har det löst sig.

Det är viktigt att läsaren accepterar t.ex. cookies. När du klickar på området så ska rutan bli ljusare grön och det ska stå Valda och en ruta med reservationen ska komma fram under tabellen, se bild ovan. Om inte så är det något som är felaktigt inställt. Se över... Read More