Salmon fishing

Predicted tides

Today


28 cm
14:16

332 cm
20:24

Tomorrow


58 cm
02:31

354 cm
08:33

Grense Jakobselv

Ikke spre smitte

 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser, eller er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom, skal være desinfisert.
 • Fiskere fra utenfor Finnmark må fremlegge godkjent attest for desinfisert utstyr ved kjøp av fiskekort og/eller ved oppsyn. Se våre nettsider for informasjon om desinfisering. 

Fiske etter laks

1. juni kl. 00.00 til 16. august kl. 24.00

Tillatte fiskeredskaper

 • I tidsrommet 1. juni til og med 15. juli er det tillatt å bruke flue, sluk, spinner, wobbler, mark med søkke og flytedupp med flue eller mark.
 • Fra og med 16. juli er det kun tillatt å fiske med flue/mark uten søkke, flytedupp med flue/mark, sluk/spinner/wobbler inntil 12 gram. Det er ikke tillatt å montere søkke/tilleggs-vekt på fluer/fiskekrok/snøre. 
 • For hele sesongen gjelder at det kun kan brukes 3 kroker (en treblekrok er 3 kroker). 
 • Det er ikke tillatt å benytte huk/klepp som hjelperedskap for landing av fisk fra og med 16. juli.

Fangstbegrensning

 • Bosatt i Sør-Varanger: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote 9 laks. Innenfor denne rammen, tillates det fanget 2 stykk mellomlaks (3-7kg / 70-90cm), og 1 stykk storlaks (over 7kg / 90cm). Mellom- og storlaks utover begrensingene skal håndteres skånsomt og settes ut. SVJFF oppfordrer til å sette ut holaks.
 • Bosatt i Finnmark: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote 7 laks. Innenfor denne rammen, tillates det fanget 1 stykk mellomlaks (3-7kg / 70-90cm), og 1 stykk storlaks (over 7kg / 90cm). Mellom- og storlaks utover begrensingene skal håndteres skånsomt og settes ut. SVJFF oppfordrer til å sette ut holaks.
 • Bosatt utenfor Finnmark: Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 5 laks. Innenfor denne rammen tillates det fanget 1 stykk mellomlaks (3-7 kg /70-90 cm). Alt over 7 kg (90 cm) skal settes ut.

Videre:

 • Fra og med 16. juli skal all laks over 3kg/70cm settes ut igjen.
 • Når døgn- eller sesongkvote er oppnådd skal fisket avsluttes.
 • Stillehavslaks (pukkel/russerlaks) omfattes ikke av døgn-/sesongkvotebestemmelsene, og skal ikke settes ut, men avlives etter fangst. NB! Det er viktig at stillehavslaksfangst blir registrert i forbindelse med din fangstrapportering.
 • Vinterstøing og laks mindre enn 35cm og sjøørret mindre enn 30cm, skal umiddelbart settes tilbake i elva.

Fredningssoner (skiltet)

 • «Fossan» er fredet for fiske igjennom hele sesongen. Fredet strekning er omlag 200 meter.
 • «Kåstinhåln» er fredet for fiske i tidsrommet 1. juni til og med 20. juni.
 • «Fossnakken» med inn og utløp fredet fra 1. juli og ut sesongen, med unntak av rekrutteringsfiske for barn/ungdom inntil fylte 16 år - på fredag/lørdag/søndager i tidsrommet 1. juli – 1. august mellom klokken 09:00 og klokken 17:59. Maks 4 kort per døgn. 

Fiskekort og oppsyn

 • Det er ikke tillat å fiske i elva uten gyldig fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 
 • Fiskedøgnet begynner klokken 18:00 og varer til 17:59 påfølgende dag.
 • Fiskekort, legitimasjon, fisketrygdavgift og dokumentasjon på desinfisering skal medbringes under fiske og framvises ved kontroll.
 • Fangst kan kreves framvist ved kontroll.
 • Oppsyn/kontroll utøves av grensevakt, politi og fiskevakter fra SVJFF. 
 • Priser knyttet til medlemskap i SVJFF fordrer bostedsadresse Finnmark. Ved kjøp av fiskekort til medlemspris må kvittering for betalt medlemskap i SVJFF/NJFF for inneværende år forevises og medbringes under fiske. Kravet er ufravikelig.

Reguleringene begrunnes de faglige vurderingene som er gjort om bestandssituasjonen i vassdraget og er gjort på grunnlag av grunneierretten. Brudd på fiskereglene fører til bortvisning fra elva og anmeldelse. Regler for fisketid, fangstbegrensninger, tillatte fiskeredskaper, fredningssoner kan endres i løpet av sesongen. Følg Sør-Varanger JFF sine nettsider for oppdatert informasjon
 

Grense Jakobselv day licence - members of Sør-Varanger JFF

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Grense Jakobselv day licence - citizens of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Grense Jakobselv day licence - member of NJFF

You must be logged in to purchase this product.

Grense Jakobselv day licence - citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Grense Jakobselv day licence - youth <16 years

You must be logged in to purchase this product.

Fossenakken Grense Jakobselv - ungdom under 16 år

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Catch reports

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Reported by: Trond Marthinussen

Species: Salmon

Length: 70 cm

Weight: 4.7 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Reported by: Herold Pettersen

Species: Salmon

Length: 78 cm

Weight: 4.8 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Reported by: Herold Pettersen

Species: Salmon

Length: 78 cm

Weight: 4.7 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Reported by: Mikkel Berger

Species: Salmon

Length: 77 cm

Weight: 4 kg

Grense Jakobselv, Fossenakken fredningsområde

Reported by: kenneth berg

Species: Pink salmon

Length: 1 cm

Weight: 1.5 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Reported by: Svein-Kristian ...

Species: Salmon

Length: 78 cm

Weight: 4 kg

Biggest catch
#Weight (kg)NameZoneDateImage
19.8AnonymousGrense Jakobselv29/06/2024
26Audun JohansenGrense Jakobselv03/07/2024
36AnonymousGrense Jakobselv02/07/2024
45.8AnonymousGrense Jakobselv17/06/2024
55.5Jørn A. BarbakkenGrense Jakobselv04/07/2024
65.4asbjørn auleGrense Jakobselv20/06/2024
75.3Joern KROGSENGGrense Jakobselv25/06/2024
85.2Roald FærsethGrense Jakobselv12/06/2024
95Audun JohansenGrense Jakobselv03/07/2024
104.8Herold PettersenGrense Jakobselv22/06/2024

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.