Salmon fishing

Predicted tides

Today


290 cm
14:01

129 cm
20:11

Tomorrow


310 cm
02:27

101 cm
08:56

Haukelva - Fállejohka

Haukelva runs parallell with the E6, and starts in Hauksjøen.

Fishing in Haukelva is between 1. July - 11. August, and you are allowed to catch salmon and sea trout.

Haukelva - day licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Haukelva - day licence citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Haukelva - season licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Reindriftskort

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Free licence - children/youth younger than 16 years

You must be logged in to purchase this product.

Youth licence - youth between ages 16 - 20

You must be logged in to purchase this product.
.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.