Salmon fishing

Predicted tides

Today


23 cm
11:34

263 cm
17:40

43 cm
23:47

Tomorrow


279 cm
05:50

Snefjordvassdraget - Muorraljohka

Fisketider

 • Laks: 01.6 - 31.8
 • Sjøørret: 01.6 - 14.9
 • Sjørøye: 01.7 - 31.7

Fredningsbestemmelser

 • Fiske er kun tillatt i Snefjordvannet. Elvestrekningene er fredet.

Fiskekort og fangstrapport

 • Alle som fisker i Snefjordvassdraget må løse fiskekort.
 • Barn og ungdom under 16 år fisker gratis, men må løse gratiskort.
 • Fiskekortet er kun gyldig, mot fremvisning av betalt offentlig fiskeravgift.
 • Alle skal levere fangstrapport. Man må også rapportere fiskekortet hvis man ikke har fått fangst.
 • Fiskere som ikke leverer fangstrapport, kan bli nektet kjøp av kort ved en senere anledning.

Redskapsbruk og fiskeregler

 • Det er kun tillatt å bruke flue, mark uten søkke, sluk, spinner og wobbler.
 • Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt. Dupp eller flytesnøre skal utgjøre kastevekten.
 • Det er forbudt å fiske på en måte som gjør at fisken kan krøkes.
 • Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket.
 • Garnfiske er forbudt.

Isfiske

 • Isfiske er tillatt på Snefjordvannet i perioden 01.1 - 04.5.
 • Isfiske er kun tillatt hvis du har løst fiskekort.
 • Isfiske er forbudt 200 meter ut fra innos og utos. 

Snefjord JFF har en altfor lav fangstrapportering og står i fare for at elven vil bli totalt stengt i fremtiden. Vi ber alle brukere av elven om å levere inn fangstrapport etter endt fiske slik at vi og dere vil kunne fiske i Snefjordvassdraget i fremtiden. Fangstrapport kan gjøres direkte på Natureit, eller ved å laste ned Natureit-appen. Når du logger på appen, vil du få en oversikt over dine fiskekort, og kan enkelt rapportere.

Snefjordvassdraget - sesongkort medlem Snefjord JFF

You must be logged in to purchase this product.

Snefjordvassdraget - sesongkort bosatte i Måsøy kommune

You must be logged in to purchase this product.

Snefjordvassdraget - døgnkort medlem Snefjord JFF

You must be logged in to purchase this product.

Snefjordvassdraget - døgnkort

You must be logged in to purchase this product.

Snefjordvassdraget - ukeskort

You must be logged in to purchase this product.

Snefjordvassdraget - gratiskort barn/ungdom under 16 år

You must be logged in to purchase this product.

Catch reports

Snefjordvassdraget - Muorraljohka, Snefjordvannet - Muorraljávri

Reported by: Klaudia Natalia...

Species: Sea trout

Length: 40 cm

Weight: 0 kg

Biggest catch
#Weight (kg)NameZoneDateImage
11580Andreas HolmenSnefjordvannet - Muorraljávri15/07/2024
2540Andreas HolmenSnefjordvannet - Muorraljávri13/07/2024
3320Andreas HolmenSnefjordvannet - Muorraljávri15/07/2024
4280Klaudia Natalia JozwickaSnefjordvannet - Muorraljávri15/07/2024
5280Klaudia Natalia JozwickaSnefjordvannet - Muorraljávri15/07/2024
6150Klaudia Natalia JozwickaSnefjordvannet - Muorraljávri12/07/2024
7Klaudia Natalia JozwickaSnefjordvannet - Muorraljávri13/07/2024
8Andreas HolmenSnefjordvannet - Muorraljávri15/07/2024
9Klaudia Natalia JozwickaSnefjordvannet - Muorraljávri16/07/2024
10Andreas HolmenSnefjordvannet - Muorraljávri16/07/2024

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.