Salmon fishing

Predicted tides

Today


248 cm
15:40

58 cm
21:53

Tomorrow


254 cm
04:05

72 cm
10:09

Store Torskefjordvassdraget

Store Torskefjordvassdraget consists of a small stretch of river from the sea and up to Straumvannet. After Straumvannet, it continues up through Torskefjorddalen.

Fishing in Store Torskefjordvassdraget is between 1. july - 11. August, and you are allowed to catch salmon.

Store Torskefjordvassdraget - day licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Store Torskefjordvassdraget - day licence citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Store Torskefjordvassdraget - season licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Youth licence - youth between ages 16 - 20

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.