• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Borgafjälls KFO

Borgafjälls KFO

Valitse alue karttaa ostaa tuotteen

Borgafjälls KFO

Kortfiskeområdet drivs gemensamt av Länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottenslän samt SCA Skog. Området ligger ca 95 km nordväst om Dorotea. I Borgafjäll finns livsmedelsaffär samt flera olika möjligheter till logi, såväl i form av hotell som stugbyar.

I området finns både strömmande vattendrag och sjöar. Stödutplantering av fisk sker i olika vatten. 

Inom området finns vindskydd och en stuga utplacerad. Broar finns anlagda på ett antal ställen. Inom området finns också uppmärkta skoterleder.

En karta för att skriva ut hittar du här

Organization: 
Länsstyrelsen Jämtlands län

Årstillstånd för 2016 går att köpa nu.

Borgafjäll KFO 1-7 dygn 1 päivä - 60 SEK
2 päivää - 120 SEK
3 päivää - 120 SEK4 days - 180 SEK, 5 days - 200 SEK, 6 days - 200 SEK, 7 days - 200 SEK1 päivä - 60 SEK
2 päivää - 120 SEK
3 päivää - 120 SEK4 days - 180 SEK, 5 days - 200 SEK, 6 days - 200 SEK, 7 days - 200 SEK
Borgafjälls KFO Årskort 2021 Vuosi - 400 SEKVuosi - 400 SEK
Borgafjälls KFO Årskort med medföljande 2021 Vuosi - 600 SEKVuosi - 600 SEK
Långsåfisket 1-7 dygn 1 dygn - 80 SEK
2 dygn - 160 SEK3 dygn - 160 SEK, 4 dygn - 240 SEK, 5 dygn - 320 SEK, 6 dygn - 320 SEK, 7 dygn - 320 SEK1 dygn - 80 SEK
2 dygn - 160 SEK3 dygn - 160 SEK, 4 dygn - 240 SEK, 5 dygn - 320 SEK, 6 dygn - 320 SEK, 7 dygn - 320 SEK
Från 10 augusti - 30 sept 2020 kommer Statkraft Sverige AB att bedriva reparationsarbeten i Långsån vid Tvärån. Under projekttiden kommer arbeten med maskiner samt gjutningsarbeten att bedrivas i och invid vattendraget. Pågår måndagar – fredagar.
Renbetesfjäll 1 -7 dygnstillstånd 1 päivä - 80 SEK2 päivää - 160 SEK, 3 päivää - 160 SEK, 4 days - 240 SEK, 5 days - 320 SEK, 6 days - 320 SEK, 7 days - 320 SEK1 päivä - 80 SEK2 päivää - 160 SEK, 3 päivää - 160 SEK, 4 days - 240 SEK, 5 days - 320 SEK, 6 days - 320 SEK, 7 days - 320 SEK
Dessa tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Observera att även om du ska ange ett preliminärt område får du fiska i alla andra upplåtna vatten då fiske är tillåtet där.
Renbetesfjäll Årstillstånd 2021 Vuosi - 450 SEKVuosi - 450 SEK
Renbetesfjäll Årstillstånd med medföljande 2021 Vuosi - 600 SEKVuosi - 600 SEK
Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 30 Östersund
010-225 30 00