Arjeplogs Allmänningsskogar

Vi välkomnar Arjeplogs Allmänningsskogar som användare av NatureIT.
Ni kan här köpa dygnskort för jakt.
Bosatta och mantalsskrivna i Arjeplogs kommun kan även köpa årskort.

På mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts jakt på småvilt, älg och björn, enligt gällande bestämmelser.
Jakt på småvilt sker i enlighet med Jaktstadgan och de jakttider som gäller i länet.