Laksefiske

  • Delvis skyet

  • Lufttemperatur: -2 °C

  • Sørlig

    Liten storm

  • 93 cm (12:32)

Predicted tides

I dag


93 cm
12:32

318 cm
18:34

I morgen


75 cm
00:59

295 cm
07:00

Austerelva - Ovsttarjohka

Austerelva byr på spennende fiskeplasser den første kilometeren. Etter dette deler elva seg i Austerelva og Tverrelva. Laksen går i begge disse løpene, og du vil finne fiskeplasser videre oppover også. Fiskekortet er gyldig for begge disse elvene.

Fiske i Austerelva er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks.

Austerelva - dagskort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Austerelva - dagskort bosatte utenfor Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Austerelva - sesongkort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Reindriftskort

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Mer informasjon
Kjøp

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
.

Fangstrapport

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Art: Laks

Lengde (cm): 102

Vekt (kg): 10.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Art: Laks

Lengde (cm): 55

Vekt (kg): 1.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Art: Laks

Lengde (cm): 57

Vekt (kg): 1.75

Generell informasjon om laksefisket

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.