Laksefiske

  • Delvis skyet

  • Lufttemperatur: -2 °C

  • Sørvestlig

    Liten storm

  • 100 cm (12:47)

Predicted tides

I dag


100 cm
12:47

341 cm
18:49

I morgen


80 cm
01:14

316 cm
07:15

Haukelva - Fállejohka

Haukelva renner parallelt med E6, og starter i Hauksjøen.

Fiske i Haukelva er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks og sjøørret.

Reindriftskort

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Mer informasjon
Kjøp

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
.

Generell informasjon om laksefisket

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.