Laksefiske

Predicted tides

I dag


290 cm
14:01

129 cm
20:11

I morgen


310 cm
02:27

101 cm
08:56

Haukelva - Fállejohka

Haukelva renner parallelt med E6, og starter i Hauksjøen.

Fiske i Haukelva er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks og sjøørret.

Haukelva - dagskort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Haukelva - dagskort bosatte utenfor Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Haukelva - sesongkort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Reindriftskort

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Mer informasjon
Kjøp

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
.

Generell informasjon om laksefisket

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.