Försäljning av jaktkort inför ripjakten i Sverige

Försäljningen av dagskort inför ripjakten i Sverige börjar den 20/8 men det skiljer lite mellan länen, se nedan.
Eftersom vi vet att intresset är stort vilket medför stor last på systemet har vi tillsammans med länsstyrelserna kommit överens om att starta vid olika tidpunkter.

Förturen till jakt för boende i Sverige gäller till och med 15 september, därefter får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker

Norrbotten

Årskorten - Började säljas 15/8 till kommun och länsinvånare. De kan naturligtvis inte användas för ripjakt innan 25/8 när säsongen börjar.

Dagskort - Börjar säljas 20/8 vid midnatt för jaktstart 25/8.

Hundträningstillstånd - Börjar säljas 15/8

Västerbotten

Årskorten - Börjar säljas 19/8 till kommun och länsinvånare. De kan naturligtvis inte användas för ripjakt innan 25/8 när säsongen börjar och kan aktiveras från 20/8 samtidigt som dagskorten börjar säljas.

Dagskort - Börjar säljas 20/8 vid ca. 09.00 för jaktstart 25/8

Hundträningstillstånd - Inga speciella hundkort i Västerbotten

Jämtland

Årskorten - Började säljas 12/8 till kommun och länsinvånare. De kan naturligtvis inte användas för ripjakt innan 25/8 när säsongen börjar och kan aktiveras från 20/8 samtidigt som dagskorten börjar säljas.

Dagskort - Börjar säljas 20/8 vid ca. 06.00 för jaktstart 25/8. De samebyar/områden som ingick i utlottningen släpps för allmän bokning 6/9 för jakt fr.o.m. 11/9

Hundträningstillstånd - Började säljas 11/8