Salmon fishing

Predicted tides

Today


353 cm
17:16

106 cm
23:36

Tomorrow


323 cm
05:32

100 cm
11:40

Braselva - Guolleveaijohka

Guolleveaijohka golgá Guolleveaijávrris Njávdánvutnii.
Guolleveajis lea lohpi oaggut suoidnemánu 1. beaivvis - borgemánu 11. beaivái, ja lea lohpi bivdit luosa, guvžžá ja vallasa.

Guolleveaijohka - Beaivekoarta Finnmárkku ássiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Guolleveaijohka - Beaivekoarta gallededdjiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Guolleveaijohka - Áigodatkoarta Finnmárkku ássiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.
.

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.