Borgafjälls KFO

Borgafjälls KFO

Klicka på ett markerat område på kartan för att köpa ett tillstånd.

Borgafjälls KFO

Kortfiskeområdet drivs gemensamt av Länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottenslän samt SCA Skog. Området ligger ca 95 km nordväst om Dorotea. I Borgafjäll finns livsmedelsaffär samt flera olika möjligheter till logi, såväl i form av hotell som stugbyar.

I området finns både strömmande vattendrag och sjöar. Stödutplantering av fisk sker i olika vatten. 

Inom området finns vindskydd och en stuga utplacerad. Broar finns anlagda på ett antal ställen. Inom området finns också uppmärkta skoterleder.

En karta för att skriva ut hittar du här


-

Borgafjäll KFO 1-7 dygn Pris - 60 kr
Priser:
 • 1 dag - 60 SEK
 • 2 dagar - 120 SEK
 • 3 dagar - 120 SEK
 • 4 days - 180 SEK
 • 5 days - 200 SEK
 • 6 days - 200 SEK
 • 7 dygn - 200 SEK
Borgafjälls KFO Årskort 2024 År - 400 SEK
Borgafjälls KFO Årskort med en medföljande 2024 År - 600 SEK

Grupp

Denna produkt kan köpas till mer än en person.

Detta tillstånd gäller för ytterligare en namngiven medföljare.
Långsåfisket 1-7 dygn Pris - 80 kr
Priser:
 • 1 dygn - 80 SEK
 • 2 dygn - 160 SEK
 • 3 dygn - 160 SEK
 • 4 dygn - 240 SEK
 • 5 dygn - 320 SEK
 • 6 dygn - 320 SEK
 • 7 dygn - 320 SEK
Leipik 1-7 dygn Pris - 60 kr
Priser:
 • 1 dag - 60 SEK
 • 2 dagar - 120 SEK
 • 3 dagar - 150 SEK
 • 4 days - 200 SEK
 • 5 days - 200 SEK
 • 6 days - 200 SEK
 • 7 dygn - 200 SEK
Leipik Årskort 2024 År - 400 SEK
Leipik årskort med en medföljande 2024 År - 600 SEK

Grupp

Denna produkt kan köpas till mer än en person.

Detta tillstånd gäller för ytterligare en namngiven medföljare.
Renbetesfjäll 1 -7 dygnstillstånd Pris - 80 kr
Priser:
 • 1 dag - 80 SEK
 • 2 dagar - 160 SEK
 • 3 dagar - 160 SEK
 • 4 days - 240 SEK
 • 5 days - 320 SEK
 • 6 days - 320 SEK
 • 7 dygn - 320 SEK
Dessa tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Observera att även om du ska ange ett preliminärt område får du fiska i alla andra upplåtna vatten då fiske är tillåtet där.
Renbetesfjäll Årstillstånd 2024 År - 450 SEK
Renbetesfjäll Årstillstånd med en medföljande 2024 År - 600 SEK

Grupp

Denna produkt kan köpas till mer än en person.

Detta tillstånd gäller för ytterligare en namngiven medföljare.
Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 30 Östersund
010-225 30 00