• English
 • Suomi
 • Northern Sami
 • Bokmål
 • Svenska

Vanliga frågor

Köpet genomförs som vanligt. Kom ihåg att välja rätt "Nationalitet" när du fyller i personuppgifterna.Formatet på födelsedatat skall vara DDMMÅÅÅÅ (ex. 31011970).

Du kan alltid logga in & hämta dina tillstånd på www.natureit.se
1.      Logga in på NatureIT: https://www.natureit.se/sv/user/login      (mejladress & lösenord)
2.      Välj Jakt->Jakttillstånd i menyn
3.      I kolumnen "Alternativ" till höger väljer du "skriv ut tillstånd"

Du kan själv begära nytt lösenord i NatureIT på följande länk: https://www.natureit.se/sv/user/login 

 1. Titta på ditt jakttillstånd, uppe i högra hörnet hittar du tillståndsnummer och lösenord.
 2. Starta www.natureit.se
 3. Titta på raden under NatureIT´s logotype. Klicka på Jakt - Registrera Viltrapport.
 4.  Ange tillståndsnumret och Autentiseringskoden(samma som lösenord) som står på ditt jakttillstånd och klicka på Logga in.
 5. Välj i listan i vilket område du har jagat.
 6. Välj om du har Jagat, Inte jagat eller Jagat inget byte i listan.
 7. Om du har jagat och skjutit något väljer du vilken art och fyller i Totalt antal Fällda djur och Totalt antal fällda ungdjur. Har du skjutit fler än  en art rad klcikar du på pilen ute i högerkanten  på raden och en ny rad skapas. Fyll i den på samma sätt.
 8. När du är klar klickar du på Spara och din viltrapport är inskickad.

Du får ingen kvittens från NatureIT att du har viltrapporterat. För att se om du har viltrapporterat loggar du in på Registrera Viltrapport med det tillståndsnummret och lösenord som finns på ditt jakttillstånd. Om du tittar under rubriken Rapporterade Dagar finns ett antal underrubriker Dag, Aktivitet etc. Finns det information under dessa underrubriker har du viltrapporterat.

Välj ett fiskekort, jakttillstånd eller tillstånd att hugga ved som du vill köpa, betala med ett Visa eller Mastervard. När köpet är klart skickas tillståndet plus inloggnings-uppgifter till din e-postadress,

Det är länsstyrelserna i repektive län som är anslutna till NatureIT, Jämtland-Härjedalens län, Västerbottens län och Norrbottens län som avgör det. För att få svar måste du kontakta de som hanterar jakt på respekttive länstyrelse(se nedan). 

Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen         Telefon: 010 - 225 30 00  hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Pag...

Länsstyrelsen i Västerbotten                    Telefon: 010 - 225 40 00 hemsidahttp://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt...

Länsstyrelsen i Norrbotten                        Telefon: 010 - 225 50 00 hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/P...

Om du inte bor i Norge måste du desinficera din fiskeutrustning före du fiskar i Norska älvar.

När du skall fiske havsöring, lax och annan fisk som vandrar fran havet upp i älvar och sjöar, då måste du lösa ett sk. statligt fiskeravgift.  Klicka på länken http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

 Payson är en betalningstjänst där du kan betala med Visa eller Mastercard eller via Internetbank.

Börja med att titta på mina sidor i NatureIT, där kan du hitta det. Har du tappat bort userid och lösenord kan du ta kontakt med den som har utfärdat fiskekortet eller vedhuggningsbeviset, t.ex. FeFo, länsstyrelsen eller en fiskevårdsförening.

För att kunna knyta en användare till ett tillstånd(fiskekort, jaktkort etc.) eller en inskickad återrapportering krävs en unik information om varje användare. I NatureIT är det möjligt för en administratör att bestämma vilken denna unika information skall vara. Vanligt är t.ex. telefonnummer eller e-mailadress.

 

Det är möjligt att använda vilken karta som helst för ett område om så önskas. Olika baskartor används idag över OpenStreetMap.

Sverige: Översiktskartan (Lantmäteriet).

Norge: Norgeskart (Kartverket).

 

När du skall välja fiskekort finns en funktion där du kan välja i en lista vilka arter du är intresserad av att försöka fånga.

På vår karta finns ett antal ”Intressepunkter” inlagda för att underlätta för fiskaren, jägaren etc.

Det är upp till varje fiskerättsinnehavare att bestämma. Den informationen får du då du köper ditt fiskekort. Det är viktigt att komma ihåg att fångstrapportering av fisket är viktigt för att kunna hålla en god och långsiktig kvalitet på fisket.

Det är upp till varje fiskerättsinnehavare att bestämma. En orsak kan vara att skydda fiskbeståndet i ett vatten och då får bara ett visst antal personer fiska i det aktuella vattnet.

Om du vill köpa ditt fiskekort via din dator. Går du däremot till en återförsäljare av fiskekort kan du betala med kontanter.

Ja, med en modern mobiltelefon (smartphone) kan du köpa ditt fiskekort och alla andra tillstånd. Med en sådan mobil kommer du åt all funktionalitet som du når med din dator.

Visa, Mastercard, Maestro, Eurocard.

För närvarande finns NatureIT på svenska, norska (bokmål), nordsamiska och engelska. Finns behov går det att utöka med fler språk.

NatureIT är öppen dygnet runt, året om. Om du köper hos handlare är det handlarens öppettider som gäller.

Absolut, vår betalningstjänsteleverantör har utbredd användning och de garanterar hög säkerhet.