• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska
Kundvagnen är tom

Varningsmeddelande

This product is not available

Leipik årskort t.o.m 1/5 2020

Leipik årskort t.o.m 1/5 2020

3833_42_1430837692

Produktdetaljer

År, 400,00 kr

Kontaktinformation

Besöksadress: Residensgränd 7
831 30, Östersund

Regler

Fisket är avlyst på grund av lekperiod under september och oktober månad. 

Med sportfiske menas krokfiske med ett spö från hand.

Fisketillståndet är personligt och får inte överlåtas. Barn upp till 18 år fiskar utan kostnad i sällskap med målsman som har fiskekort.

Fisketillståndet skall medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.

Fiske med mask är tillåtet i selen (lugna vattenpartier) men ej i forsarna.

Rom eller levande fisk får ej användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang.

Död fisk får endast användas som bete ifall den fångats i samma vattendrag.

Minimimått för att ta till vara fångad öring är 25 cm, måttet räknas från fiskens nos till stjärtfenans yttersta spets.

Hänsyn till den känsliga fjällnaturen ska alltid iakttas. Dessutom uppmanas till varsamhet med eld och undvik nedskärpning inom området.

Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter ska fiskare följa gängse regler. Skotertrafik i plant- och ungskog är förbjuden.

Visa alltid hänsyn till Rennäring och annan näringsverksamhet inom området.