• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska
Kundvagnen är tom

FiskaiBergkortet VIP årskort kommunmedborgare

FiskaiBergkortet VIP årskort kommunmedborgare

1362370_1464705649

Produktdetaljer

År, 600,00 kr

Kontaktinformation

Box 73
840 40, Svenstavik
0687-164 05

Regler

Fisket skall bedrivas med ett handredskap fört från hand.
Kortet gäller fr.o.m den dag Du köper det och ett år framåt i tiden
Fiskekorten är personliga och får inte överlåtas till annan. Ett vanligt fiskekort gäller en person och barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap. Familjekort gäller för två vuxna och barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap.

Fiskekortet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.

Fiske får bedrivas från båt. För den som tar med egen båt krävs särskilt båtpass. De som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget sådant båtpass.

Krok agnad med maggot/mask är tillåten.

Max tre laxfiskar per dygn fås tas omhand.

De laxfiskar som tas omhand ska vara inom storleksintervallet 25-40 cm. Observera att det är tillåtet att en av de fiskar som tas omhand får vara större än 40 cm (s.k. troféfisk).

Vissa områden har upplåtelsetider att beakta. Isbelagda vattendrag räknas som land.

Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter ska fiskare följa gängse regler.

Vid fiske till fjälls, visa alltid hänsyn till rennäring och annan näringsverksamhet i området.