Delade vatten

Fiskepasset i Funäsfjällen är ett mycket bra exempel på ett fiskekort som täcker vatten som ägs av flera olika förvaltare.

NatureIT är mycket lämpad för att administrera detta.

I Fiskepasset ingår vatten från Tännäs fvof, Funäsdalens fvof, Ljusnedals kfo, Messlingens fvof, Bruksvallarnas kfo, Tänndalssjön-Östersjöns fvof, Ruvhten Sijte sameby och Mittådalens sameby (samebyarnas vatten förvaltas av Länsstyrelsen i Jämtland)