Registrering till lottning har nu avlutats

Anmälan till lottning av turordning till att köpa jaktkort för ripjakten de första veckorna inom samebyarna Handölsdalen (HA), Mittådalen (MI), Tåssåsen (TÅ) och Ruvhten Sijte (TÄ) har nu avslutats och erbjudan om att köpa jakttillstånd skickas nu ut till jaktledarna i tur och ordning enligt informationen de fått med e-post.