Laxfiske

Predicted tides

Idag


287 cm
06:03

46 cm
12:21

284 cm
18:31

I morgon


68 cm
00:38

Store Torskefjordvassdraget

Store Torskefjordvassdraget består av en kort elvestrekning mellom sjøen og Straumvannet. Etter Straumvannet, fortsetter elva oppover Torskefjorddalen.

Fiske i Store Torskefjordvassdraget er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks.

Store Torskefjordvassdraget - dagskort bosatte i Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Store Torskefjordvassdraget - dagskort bosatte utenfor Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Store Torskefjordvassdraget - sesongkort bosatte i Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Reindriftskort

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.