Salmon fishing

Predicted tides

Today


Tomorrow


52 cm
00:49

383 cm
06:47

13 cm
13:10

379 cm
19:21

Braselva - Guolleveaijohka

Braselva has a short river stretch, before it meets Braselvvatnet.

Fishing in Braselvvassdraget is between 1. July - 11. August, and you are allowed to catch salmon, sea trout and sea char.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.