Salmon fishing

Predicted tides

Today


263 cm
05:06

42 cm
11:34

245 cm
17:39

57 cm
23:48

Tomorrow


Brennsvikvassdraget

The Brennsvik watercourse is leased by Kvalsund Sportfiskerforening (kvsff) and further information about fishing and fishing rules can be found on the association's website kvsff.com Brennsvik Water is a large fishing lake of 1.3 km2, with a circumference of 5.5 km.

Fishibg rules: Fishing rules Brennsvik watercourse

The Brennsvik river is a narrow river before the Brennsvik lake. The river is 500 meters, and is not suitable for fishing at low water levels.

There is fishing time for Sea trout, Sea char and inland fish from 1 July - 11 August. Catches of Sea char are regulated with daily and seasonal quotas.

Fishing licenses are valid for both Brennsvik water and Brennsvik river. Permanent residents of Finnmark can apply for a season ticket (see kvsff.com). (Application is attached to a residence certificate and sent to the association's E-mail: kvsff@yahoo.no)

There are currently no licences available.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.