Salmon fishing

Predicted tides

Today


223 cm
13:44

76 cm
20:06

Tomorrow


229 cm
02:24

Oksevågvassdraget

Oksevågvassdraget consists of two lakes, combined by a small river. Oksevågvassdraget is managed by Kjøllefjord jeger- og fiskerforening.

Fishing regulations:

Fishing period:

 • Salmon: 01. July - 11. August
 • Sea trout: 01. July - 11. August
 • Sea char: 01. July - 11th August
  The daily and weekly licence are valid from 6 p.m. - 6 p.m.

Other regulations

 • The fishing licence is only valid when shown together with the national licence.
 • Fishing is only allowed in the lakes. All river stretches are conerved.
 • Fishing with a rod is the only permitted fishing method. Fishing can only be done with lure, flye or worm and sinker.
 • All violations will be reported to the police.
 • Catch report is mandatory, and must be done continously, and no later than four days after fishing.
 • Persons with a permanent recidency in Porsanger or members with a permanent recidency in Finnmark have the rights to purchase season tickets.

Oksevågvassdraget - day licence Finnmark

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - day licence citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - week licence Finnmark

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - week licences citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - season licence member living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - season licence Lebesby

You must be logged in to purchase this product.
Sales period:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.