Salmon fishing

Predicted tides

Today


82 cm
10:56

296 cm
17:01

67 cm
23:19

Tomorrow


281 cm
05:24

Smørfjordelva - Smiervuonjohka

Smørfjordelva is managed by Smørfjord bygdelag. The river is easily accessible by road. E69 crosses the river by the estuary, and FV889 runs parallell with the river for the lower three kilometres of river. You will find most fishing within this area.

There are currently no licences available.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.