Hvordan vet jeg at min fangstsrapport er levert og får jeg noen kvittering på at den er levert?

Du får ingen kvittering fra NatureIT på at du har fangstrapportert. For å se om du har fangstrapportert logger du inn på ”Registrer fangstrapport” med det jaktkortnummer og passord som finnes på ditt jaktkort. Om du ser under rubrikken Rapporterte dager finnes det et antall underrubrikker Dag, Aktivitet, etc. Dersom det finnes informasjon under disse underrubrikker har du fangstrapportert.