Laksefiske

Predicted tides

I dag


97 cm
17:53

I morgen


244 cm
00:16

129 cm
06:10

252 cm
12:15

Austerelva - Ovsttarjohka

Austerelva byr på spennende fiskeplasser den første kilometeren. Etter en kilometer deler elva seg i Austerelva og Tverrelva. Laksen går begge løpene, og du vil finne fiskeplasser videre oppover. Fiskekortet er gyldig på Finnmarkseiendommens grunn i hele vassdraget.

Fisketid i Austerelva:

  • Laks: 1. juli - 11. august

Austerelva - dagskort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Austerelva - dagskort bosatte utenfor Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Austerelva - sesongkort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Reindriftskort

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Mer informasjon
Kjøp

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Fangstrapport

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Rapportert av: Torstein Jakobsen

Art: Laks

Lengde: 102 cm

Vekt: 10.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Rapportert av: Torstein Jakobsen

Art: Laks

Lengde: 55 cm

Vekt: 1.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Rapportert av: Torstein Jakobsen

Art: Laks

Lengde: 57 cm

Vekt: 1.75 kg

Generell informasjon om laksefiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.