Laksefiske

Predicted tides

I dag


329 cm
17:01

99 cm
23:21

I morgen


302 cm
05:17

94 cm
11:25

Austerelva - Ovsttarjohka

Austerelva byr på spennende fiskeplasser den første kilometeren. Etter dette deler elva seg i Austerelva og Tverrelva. Laksen går i begge disse løpene, og du vil finne fiskeplasser videre oppover også. Fiskekortet er gyldig for begge disse elvene.

Fiske i Austerelva er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks.

Fangstrapport

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Art: Laks

Lengde (cm): 102

Vekt (kg): 10.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Art: Laks

Lengde (cm): 55

Vekt (kg): 1.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Art: Laks

Lengde (cm): 57

Vekt (kg): 1.75

Generell informasjon om laksefisket

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.