Laksefiske

Predicted tides

I dag


120 cm
09:09

256 cm
15:04

88 cm
21:28

I morgen


268 cm
03:46

Austerelva - Ovsttarjohka

Austerelva byr på spennende fiskeplasser den første kilometeren. Etter dette deler elva seg i Austerelva og Tverrelva. Laksen går i begge disse løpene, og du vil finne fiskeplasser videre oppover også. Fiskekortet er gyldig for begge disse elvene.

Fiske i Austerelva er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks.

Austerelva - dagskort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Austerelva - dagskort bosatte utenfor Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Austerelva - sesongkort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Reindriftskort

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59
Mer informasjon
Kjøp

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Fangstrapport

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Reported by: Torstein Jakobsen

Art: Laks

Lengde: 102 cm

Vekt: 10.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Reported by: Torstein Jakobsen

Art: Laks

Lengde: 55 cm

Vekt: 1.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Reported by: Torstein Jakobsen

Art: Laks

Lengde: 57 cm

Vekt: 1.75 kg

Generell informasjon om laksefisket

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.