Laksefiske

  • Delvis skyet

  • Lufttemperatur: 16 °C

  • Nordøstlig

    Frisk bris

  • 86 cm (15:15)

Predicted tides

I dag


86 cm
15:15

205 cm
21:33

I morgen


109 cm
03:30

214 cm
09:40

Brennsvikvassdraget

Brennsvikvassdraget forpaktes av Kvalsund sportsfiskerforening (kvsff). Info fins på forreningens webside kvsff.com

Fiskeregler finner du her: Fiskeregler Brennsvikvassdraget

Brennsvikvannet er et stort fiskevann på 1,3 km2, med en omkrets på 5,5 km.

Brennsvik elva er en smal elv på ca. 500 meter før Brennsvikvannet, og elva er ikke egnet for fiske ved lav vannstand.

Det er fisketid på sjøørret, sjørøye og innlandsfisk fra 1. juli - 11. august. Fangst av sjørøye er regulert med døgn- og sesongkvoter.

Fiskekort gjelder for både Brennsvikvannet og Brennsvikelva.

Fast bosatte i Finnmark kan søke om sesongkort (se kvsff.com). (Søknad vedlegges bostedsattest og sendes foreningens E-post: kvsff@yahoo.no)

 

Det er ikke fiskekort tilgjengelig for øyeblikket.

Generell informasjon om laksefiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.