Laksefiske

 • Delvis skyet

 • Lufttemperatur: 2 °C

 • Sørlig

  Liten kuling

 • 67 cm (10:45)

Predicted tides

I dag


67 cm
10:45

254 cm
16:47

51 cm
22:59

I morgen


263 cm
05:09

Oksevågvassdraget

Oksevågvassdraget består av to innsjøer, som kombineres av en kort elvestubb. Vassdraget forpaktes av Kjøllefjord jeger- og fiskerforening.

Fiskeregler

Fisketid:

 • Laks: 01. juli - 11. august
 • Sjøørret: 01. juli - 11. august
 • Sjørøye: 01. juli - 11. august
  Døgnkort og ukekort varer fra 18 - 18.

Andre regler

 • Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.
 • Det er kun lov til å fiske i vannene. Alle elvestrekninger er fredet.
 • Det er kun lov til å bruke håndsnøre/stang med 1 sluk/flue/markkrok og søkke.
 • Alle overtredelser av fiskeregler vil bli politianmeldt.
 • Alle fiskekort, inkludert sesongkort skal rapporteres fortløpende og ikke senere enn fire dager etter fisket.
 • Personer fast bosatt i Lebesby, eller medlemmer fast bosatt i Finnmark kan løse sesongkort.

Oksevågvassdraget - dagskort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - dagskort bosatte utenfor Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - ukeskort bosatt i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - ukeskort bosatte utenfor Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - sesongkort medlemmer bosatt i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Oksevågvassdraget - sesongkort bosatt i Lebesby

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
20/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Generell informasjon om laksefisket

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.