Laksefiske

Predicted tides

I dag


86 cm
16:14

208 cm
22:36

I morgen


111 cm
04:29

217 cm
10:40

Rekvikelva

Rekvikelva strekker seg cirka halvannen kilometer mellom sjøen og Rekvikvatnet. Fiskekortet er gyldig på Finnmarkseiendommens grunn i hele vassdraget.

Fisketid i Rekvikelva:

  • Laks: 1. juli - 11. august
  • Sjøørret: 1. juli - 11. august
  • Sjørøye: 1. juli - 11. august

Rekvikelva - dagskort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Rekvikelva - dagskort bosatte utenfor Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/07/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Rekvikelva - sesongkort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Reindriftskort

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Mer informasjon
Kjøp

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.

Generell informasjon om laksefiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.