• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska
Gávppašanvovdna lea guoros

FiskaiBergkortet Visit 8 dygn för besökare

FiskaiBergkortet Visit 8 dygn för besökare

Álgá gustot *
E.g., 22:30
1362370_1464770466

Buvttadieđut

8 days, 600,00 kr

Gulahallandieđut

Box 73
840 40, Svenstavik
0687-164 05

Njuolggadusat

Fisket skall bedrivas med ett handredskap fört från hand.

Fiskekorten är personliga och får inte överlåtas till annan. Ett vanligt fiskekort gäller en person och barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap. Familjekort gäller för två vuxna och barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap.

Fiskekortet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.

Fiske får bedrivas från båt. För den som tar med egen båt krävs särskilt båtpass. De som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget sådant båtpass.

Krok agnad med maggot/mask är tillåten.

Max tre laxfiskar per dygn fås tas omhand.

De laxfiskar som tas omhand ska vara inom storleksintervallet 25-40 cm. Observera att det är tillåtet att en av de fiskar som tas omhand får vara större än 40 cm (s.k. troféfisk).

Vissa områden har upplåtelsetider att beakta. Isbelagda vattendrag räknas som land.

Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter ska fiskare följa gängse regler.

Vid fiske till fjälls, visa alltid hänsyn till rennäring och annan näringsverksamhet i området.