Luossabivdu

Predicted tides

Today


251 cm
03:14

76 cm
09:31

238 cm
15:36

67 cm
21:44

Tomorrow


Mahtosjohka

Mathosjoga olahat sihke vácci ja fatnasin.

Bivdu Mahtosjogas lea lobálaš suoidnemánu 1. beaivvis suoidnemánu 31. beaivái, ja luossa- ja dápmotbivdu lea dál rahppon.

Mahtosjohka - Beaivekoarta Finnmárkku ássiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Mahtosjohka - Beaivekoarta gallededdjiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Mahtosjohka - Áigodatkoarta Finnmárkku ássiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Reindriftskort

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.
Eambbo dieđut
Oastte

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.