Salmon fishing

Predicted tides

Today


241 cm
13:10

109 cm
19:18

Tomorrow


257 cm
01:34

84 cm
08:01

Molvikvassdraget - Stuorrajohka

Stuorrajogas ii leat guhkki mearas vuostaš jávrái. Eanaš guollebivdu dáhpáhuvvo dán jávrris, muhto guolli maid vuodjá badjelii čázádagas.

Stuorrajogas lea lohpi oaggut suoidnemánu 1. beaivvis - borgemánu 11. beaivái, ja lea lohpi bivdit vallasa

Stuorrajohka - Beaivekoarta gallededdjiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Stuorrajohka - Beaivekoarta Finnmárkku ássiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Stuorrajohka - Áigodatkoarta Finnmárkku ássiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Reindriftskort

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.
Eambbo dieđut
Oastte

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.
.

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.