Luossabivdu

Predicted tides

Today


314 cm
04:57

96 cm
11:17

292 cm
17:18

83 cm
23:28

Tomorrow


Munkelva - Uvdu

 

Vi gjør oppmerksom på ny fisketid fra Miljødirektoratet fra og med 10. juli.

IKKE SPRE SMITTE

 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert.
 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
 • Tilreisende fiskere fra utenfor Finnmark, må fremlegge attest for desinfisert utstyr før de får kjøpe fiskekort.

FISKETIDER

 • Laks: 1. juni kl. 00.00 til 1. august kl. 24.00
 • Sjøørret: 1. juni kl. 00.00 til 1. august kl. 24.00

TILLATTE FISKEREDSKAP

 • Til og med 14. juli kl 24:00 er det tillatt å bruke flue, sluk/spinner/wobbler, mark med eller uten søkke, dupp med flue/mark.
 • Fra 15. juli og ut sesongen er det tillatt å fiske med flue, sluk/spinner/wobbler inntil 12 gram, dupp med flue/mark, mark uten søkke.
 • Maks tre kroker er tillatt. Èn trippelkrok er tre kroker.

FANGSTBEGRENSNINGER

 • Bosatte i Sør-Varanger kommune: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote 7 laks.
 • Bosatte i Finnmark: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote 5 laks. Inntil 2 laks mellom 65 - 90 cm/7 kilo.
 • Bosatte utenfor Finnmark: Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 3 laks. All laks over 3 kilo skal gjenutsettes.

Vinterstøing og laks mindre enn 35 cm, sjøørret mindre enn 30 cm, samt all sjørøye skal settes tilbake i elva. Se Norske Lakseelver.

Etter 14. juli skal all laks over 3 kilo håndteres skånsomt og settes tilbake i elva.

All laks over 90 cm/7 kilo er fredet, og skal umiddelbart settes skånsomt tilbake i elva.

Vi oppfordrer fiskere til å sette ut holaks!

Fangstbegrensninger gjelder ikke for pukkellaks, men fangst skal rapporteres.

FREDNINGSSONER

Miljødirektoratet har fastsatt 9 fredningssoner:

 • Fra oppstrøms Krokstryket til brekket i tørrstryket
 • Fra oppstrøms Tørrstryk-kulpen til Norminka
 • Fra 200 meter nedstrøms Øksfossen til 50 meter over brekket(vandringhinder)
 • Fra 50 meter nedstrøms Biekanjohka til oppstrøms Obboka kulp
 • Fra 50 meter oppstrøms Jordinkorva til Jungelkulpen
 • Fra brekk Hergakari oppstrøms til Avlankoski
 • Fra 100 meter oppstrøms Avlankoski til Holmkulp
 • Fra 100 meter oppstrøms Svartdalskulp til svingen nedenfor 2-metersfossen
 • Fra 2-metersfossen til Munkelvfossen

Se eget kartoppslag. Sonene er skiltet. Bestandssituasjon, vannføring mv kan medføre innskrenkninger i løpet av sesongen.

FANGSTRAPPORTERING

VIKTIG - Lever fangstrapport så raskt som mulig etter hver fisketur.

Vi oppfordrer også fiskere til å levere skjellprøver, dette er viktig forskning for laksestammen

Du må også rapportere fisk som du har satt ut igjen. Pukkellaks (russelaks) skal ikke settes ut igjen.

VI OPPFORDRER TIL CAMPING UTENOM FREDNINGSSONER.

DET ER IKKE TILLATT Å FISKE I ELVA UTEN GYLDIG FISKEKORT. FISKEKORTET ER PERSONLIG, OG KAN IKKE OVERDRAS TIL ANDRE. FISKEKORT, LEGITIMASJON, FANGST OG EVENTUELT DOKUMENTASJON PÅ DESINFISERING AV FISKEUTSTYR SKAL VISES FRAM PÅ OPPFORDRING FRA OPPSYNET.

Priser knyttet til medlemskap i SVJFF/Neiden JFF/Pasvik JFF fordrer også bostedsadresse Finnmark.

Munkelva dagskort - medlem i SVJFF, Neiden JFF, Pasvik JFF

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.
Eambbo dieđut
Oastte

Munkelva dagskort - bosatte i Finnmark

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Munkelva dagskort - bosatte utenfor Finnmark

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Munkelva sesongkort - NJFF Rekrutt

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Munkelva sesongkort - medlem i SVJFF

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.
Eambbo dieđut
Oastte

Munkelva dagskort - medlem i NJFF

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Munkelva - gratiskort barn under 16 år

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Munkelva sesongkort - tilleggskort annet sesongkort

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Bivdoraporta

Munkelva - Uvdu, Munkelva - Uvdu

Raporterejeaddji: Joacim Schistad

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 75 cm

Deaddu: 4.0 kg

Biggest catch
#Deaddu (kg)NammaAvádatDáhtonGovva
16.4Lars OjalaMunkelva - Uvdu09/06/2024
25.6Håvar NosteMunkelva - Uvdu08/06/2024
35.1Erling NosteMunkelva - Uvdu27/06/2024
44.2Emil LillevikMunkelva - Uvdu22/06/2024
54.0Joacim SchistadMunkelva - Uvdu03/07/2024
63.8AnonymousMunkelva - Uvdu10/06/2024
73.8Vahur AndrijainenMunkelva - Uvdu03/07/2024
83.2Jan Arne JerijærviMunkelva - Uvdu12/07/2024
93.1Erling NosteMunkelva - Uvdu26/06/2024
103Carl Gunnar AndersenMunkelva - Uvdu07/07/2024

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.