Luossabivdu

  • Fiinna dálki

  • Temperatuvra: 20 °C

  • Máddeoarji

    Loaččes biegga

  • 23 cm (12:20)

Predicted tides

Today


23 cm
12:20

267 cm
18:32

Tomorrow


46 cm
00:33

284 cm
06:42

Rekvikelva

Rekvikelva golgá sullii beannot kilomehtera Rekvikvatnes merrii.
Rekvikelvas lea lohpi oaggut suoidnemánu 1. beaivvis - borgemánu 11. beaivái, ja lea lohpi luosa, guvžžá ja vallasa bivdit.

Rekvikelva - Beaivekoarta Finnmárkku ássiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Rekvikelva - Beaivekoarta gallededdjiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Rekvikelva - Áigodatkoarta Finnmárkku ássiide

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Reindriftskort

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.
Eambbo dieđut
Oastte

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.