Luossabivdu

 • Belohahkii balvái

 • Temperatuvra: 19 °C

 • Oarje

  Láivves biegga

 • 24 cm (10:49)

Predicted tides

Today


24 cm
10:49

282 cm
16:55

46 cm
23:02

Tomorrow


299 cm
05:05

Skillefjordelva - Skirvvejohka

Fiskeregler

 • Fisketid for sjøørret fra 01. juni til 14. september.
 • Fiske er tillatt med stang og snøre.
 • Fiske er tillatt med sluk, mark og flue. Alt annet fiskeutstyr og redskaper er forbudt.
 • Fiske er tillatt mot betaling av kortavgift etter foreningens satser. Fiskekort er kun gyldig ved fremvisning av betalt fiskeravgift.
 • Fangstoppgave skal leveres fortløpende, senest ved sesongslutt 14. september.
 • Det er tillatt å fiske etter sjøørret på hele elvestrekningen og de 2 første vannene av Skillefjordvassdraget, samt nedre del av Tverrelven.
 • Laks og sjørøye skal settes ut igjen med minst mulige skader.
 • Fisk under 30 cm lengde skal settes skånsomt tilbake i elva.
 • All pukkellaks skal avlives.

Skillefjordelva - dagskort medlem

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Skillefjordelva - dagskort bosatte i Finnmark

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Skillefjordelva - dagskort andre bosatte i Norge

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Skillefjordelva - dagskort bosatte utenfor Norge

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Skillefjordelva - ukeskort medlem

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Skillefjordelva - ukeskort bosatte i Finnmark

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Skillefjordelva - ukeskort andre bosatte i Norge

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Skillefjordelva - ukeskort bosatte utenfor Norge

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Skillefjordelva - sesongkort medlem

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Fertet leat sisaloggen vai beasat oastit buktaga.
Biggest catch
#Deaddu (kg)NammaAvádatDáhtonGovva
13Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka01/07/2024
22Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka02/07/2024
32Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka30/06/2024
41Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka01/07/2024
51Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka02/07/2024
61Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka02/07/2024
71AnonymousSkillefjordelva - Skirvvejohka13/07/2024
8.55Frode KaveldigetSkillefjordelva - Skirvvejohka11/07/2024

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.