Luossabivdu

  • Belohahkii balvái

  • Temperatuvra: -2 °C

  • Nuorta

    Olles stoarbma

  • 125 cm (04:38)

Predicted tides

Today


125 cm
04:38

249 cm
11:02

149 cm
16:58

257 cm
23:02

Tomorrow


Smørfjordelva - Smiervuonjohka

Smiervuona gilisearvi lihttoláigoha Smiervuonjoga. Joga olahat álkit biilageainnus. Europageaidnu 69 rastilda joga joganjálmmi buohta, ja johka golgá fylkkageainnu 889 guora maŋimuš kilomehteriid. Lea dás gos eanaš olbmot oggot.

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.