Luossabivdu

Predicted tides

Today


136 cm
06:28

283 cm
12:55

167 cm
18:52

Tomorrow


288 cm
00:51

Storelva - Idjajohka (Vadsø)

Idjajogas leat buorit oaggunguovllut bajábealde šaldi. Šalddis merrii lea ráfáiduhttinavádat, ja doppe ii leat lohpi oaggut.

Idjajogas lea lohpi oaggut suoidnemánu 1. beaivvis - borgemánu 11. beaivái, ja lea lohpi luosa ja guvžžá bivdit.

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.