Luossabivdu

Predicted tides

Today


271 cm
03:04

82 cm
09:21

257 cm
15:26

72 cm
21:34

Tomorrow


Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka

Ytre Billefjordelva forpaktes av Vestre Porsanger JFF. Elva er liten og intim, og flyter gjennom en frodig elvedal. Elva består av strykpartier avløst av små kulper innimellom. E6 krysser elva nede ved munningen, og for å komme seg oppover elva må man ferdes til fots. 

En enhåndsstang eller lett slukfiske egner seg godt i elva. Du trenger ikke vadere, med mindre du planlegger å krysse elva.

Fiskekortet kjøper du på Stabbursnes Naturhus og Museum.

Fiskeregler:

Fisketid:

 • Laks - 01. juni kl. 00 til 31. august kl. 24
 • Sjøørret - 01. juni kl. 00 til 31. august / 14. september kl. 24*
  *I september er sjøørretfiske kun tillatt nedenfor E6-brua.

Fredningssoner og fredningsbestemmelser:

 • Det er fredningssone fra samløpet Gorbovunjohka og Ruvžajohka oppover så langt laks forekommer. 
 • Fiske fra Berget nedenfor fossen forbudt. (Skiltet).
 • I august er alt fiske ovenfor fossen forbudt
 • Private eiendommer kan være stengt for fiske. Disse områdene er merket med skilt.
 • Fiske etter sjørøye er ikke tillatt.
  Frednings og forbudssoner er skiltet langs vassdraget.

Desinfeksjon av fiskeutstyr:

Den som kjøper fiskekort, må desinfisere fiskeutstyr. Stabbursnes Naturhus og Museum har regler og rutiner for dette, og gjelder hovedsaklig for bosatte utenfor Finnmark og/eller i utlandet. Utstyr brukt utenfor landets grenser, og utstyr som er brukt i vassdrag der det er mistanke om eller påvist smittsom sykdom skal desinfiseres.

Fiskeredskap:

 • Etter 10. juli er det kun tillatt med flue og mark uten søkke
 • Etter 10. juli er det kun tillatt med flytesnøre
 • Etter 31. juli er det kun tillatt med fluefiske

Fiskekort:

 • Fiskekort selges hos Stabbursnes Naturhus og Museum. Det skal fremvises betalt fiskeavgift ved kjøp av fiskekort fra fylte 18 år. Medlemskap skal dokumenteres.
 • Personer fast bosatt i Porsanger, eller medlemmer fast bosatt i Finnmark kan løse sesongkort
 • Barn og unge under 16 år fisker gratis, men må løse gratis fiskekort.
 • Fangst skal rapporteres fortløpende, og frist for å levere endelig fangstrapport er 15. september.

Fiskekortpriser (NOK):

  Døgn* Uke* Sesong
Medlemmer 80 320 550
Bosatte i Porsanger 100 400 750
Bosatte i Finnmark 100 400  
Andre nordmenn 150 600  
Utlendinger 200 800  

*Døgn- og ukeskort er gyldig fra 18 til 18.

God tur og skitt fiske!
VESTRE PORSANGER JEGER OG FISKEFORENING

Kontaktpersoner – oppsyn:
Dag-Rune Johansen – +47 48286585 – styret
Berit Thomassen - +47 41642246 – elvevakt/styret
Svein-Tore Johansen – +47 48207067 – styret

Justte dál eai leat oaggunkoarttat fidnemis
Biggest catch
#Deaddu (kg)NammaAvádatDáhtonGovva
11.8Rolf JohansenYtre Billefjordelva04/07/2024
21.6Rolf JohansenYtre Billefjordelva04/07/2024
31.3Mona SkogvoldYtre Billefjordelva07/07/2024
41.1Jack Robert OlsenYtre Billefjordelva04/07/2024
51AnonymousYtre Billefjordelva30/06/2024
61AnonymousYtre Billefjordelva30/06/2024
71Alexander KurtzYtre Billefjordelva13/07/2024
81AnonymousYtre Billefjordelva15/07/2024

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.