Vilhelmina Övre Allmänningsskog-Allmänningsskogen

Vilhelmina Övre Allmänningsskog-Allmänningsskogen

Klicka på ett markerat område på kartan för att köpa ett tillstånd.

Vilhelmina Övre Allmänningsskog består av totalt ca. 52 000 ha som är upplåtet för jakt och fiske i fjällmiljö.
Njakafjällsområdet består av ett stort antal sjöar och tjärnar med bra fiske av röding och öring. Området är utbyggt med leder och kojor.
Del av Dalsån, Vojmån, Krutån samt Bollvattnet har också ett bra fiske av röding och öring och är även det utrustat med leder och kojor.
Inom Allmänningen pågår regelbundna utsättningar av fisk för att främja sportfisket.


Inga nyheter utlagda än

Fiskekort - 1 dygn 1 dag - 80 SEK
Fiskekort - 3 dygn 3 dagar - 200 SEK
Fiskekort - 7 dygn 7 dygn - 300 SEK
Fiskekort - Årskort 2024 År - 600 SEK
Giltigt för en person under ett kalenderår.
Fiskekort - Årskort 2024 för boende inom Allmänningsområdet År - 300 SEK

Godkännande

Grupp

Detta tillstånd kräver ett godkännande av en administratör.

Denna produkt kan köpas till mer än en person.

Giltigt för en person under ett kalenderår. Ytterligare en namngiven familjemedlem ingår.
Fiskekort - Årskort 2024 för delägare År - 50 SEK

Godkännande

Grupp

Detta tillstånd kräver ett godkännande av en administratör.

Denna produkt kan köpas till mer än en person.

Giltigt för en person under ett kalenderår. Ytterligare en namngiven familjemedlem ingår.
Vilhelmina Övre Allmänningsskog
Stalon 106
912 97 Malgomaj
0940-50063