När skall man betala "statilig fiskeravgift" när man fiskar i Norge?

När du skall fiske havsöring, lax och annan fisk som vandrar fran havet upp i älvar och sjöar, då måste du lösa ett sk. statligt fiskeravgift.  Klicka på länken http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/