Hur vet jag att min viltrapport är inskickad och får jag någon kvittens på att jag har skickat in den?

Du får ingen kvittens från NatureIT att du har viltrapporterat. För att se om du har viltrapporterat loggar du in på Registrera Viltrapport med det tillståndsnummret och lösenord som finns på ditt jakttillstånd. Om du tittar under rubriken Rapporterade Dagar finns ett antal underrubriker Dag, Aktivitet etc. Finns det information under dessa underrubriker har du viltrapporterat.