Vanlige spørsmål

Du kan alltid logge inn og laste ned tillatelser fra www.natureit.se
1. Logg inn på NatureIT: https://www.natureit.no/nb/user/login  (e-postadresse og passord)
2. Velg Jakt->Jaktkort i menyen
3. I kolonnen "velg" til rett, velger du "Skriv ut tillatelsen"

Du kan selv be om et nytt passord i NatureIT på følgende link: https://www.natureit.se/sv/user/login

  1. Se på jaktkortet, øverst i høyre hjørne finner du jaktkortnummer og passord.
  2. Gå inn på www.natureit.no.
  3. Se på raden under NatureITs logo. Klikk på Jakt – Registrer fangstrapport.
  4. Oppgi jaktkortnummer og passord som står på ditt jaktkort og trykk på ”Logg inn”
  5. Velg i listen hvilket område du har jaktet i.
  6. Velg om du har Jaktet, Ikke jaktet eller Jaktet uten fangst i listen.
  7. Om du har jaktet og skutt noe velger du hvilken art og fyller i Totalt antall felt  og Antall ungfugl (skal være ungfugl). Har du skutt flere enn en art trykker du på pilen ute i høyrekanten på raden, og en ny rad skapes. Fyll i den på samme måte.
  8. Når du er ferdig trykker du på Lagre, og din fangstrapport er levert!

Du får ingen kvittering fra NatureIT på at du har fangstrapportert. For å se om du har fangstrapportert logger du inn på ”Registrer fangstrapport” med det jaktkortnummer og passord som finnes på ditt jaktkort. Om du ser under rubrikken Rapporterte dager finnes det et antall underrubrikker Dag, Aktivitet, etc. Dersom det finnes informasjon under disse underrubrikker har du fangstrapportert.

Når du er fiske ørret, laks og annen fisk som vandrer fra havet i elver og innsjøer, må du betale en såkalt. fiskeravgift. Vennligst klikk på linken  http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

Payson er en betalingstjeneste der du kan betale med Visa eller Mastercard, eller via nettbank.

Begynn med å se på mine sider i NatureIT, du kan finne det der. Hvis du har mistet ditt brukernavn og passord kontakte utsteder av tillatelsen, for eksempel FeFo, fylkestinget eller den organisasjonen som har fått fiskerettigheter.

På kartet finnes punkter av interesse, for eksempel butikker, campingplasser osv.

Det er opp til grunneier å avgjøre. Informasjon om dette finner du ved kjøp av kort. Rapportering er viktig for en god og langsiktig forvaltning av fiske.

Det er opp til grunneier å bestemme om det er obligatorisk. En grunn for aktivering er at en fiskestamme trenger restriksjoner for utnyttelse i enkelte perioder.

Ja, hvis du ønsker å betale kort på nett. Hvis du besøker en kortselger kan du betale kontant.

Visa, Mastercard, Maestro, Eurocard.

Svensk, norsk, nordsamisk og engelsk. Det er mulig å legge til flere språk etter kundens ønske.

Absolutt ja. Vårt betalingssystem er velbrukt flere steder og de garanterer høy sikkerhet.