Hvordan leverer jeg en fangstrapport?

  1. Se på jaktkortet, øverst i høyre hjørne finner du jaktkortnummer og passord.
  2. Gå inn på www.natureit.no.
  3. Se på raden under NatureITs logo. Klikk på Jakt – Registrer fangstrapport.
  4. Oppgi jaktkortnummer og passord som står på ditt jaktkort og trykk på ”Logg inn”
  5. Velg i listen hvilket område du har jaktet i.
  6. Velg om du har Jaktet, Ikke jaktet eller Jaktet uten fangst i listen.
  7. Om du har jaktet og skutt noe velger du hvilken art og fyller i Totalt antall felt  og Antall ungfugl (skal være ungfugl). Har du skutt flere enn en art trykker du på pilen ute i høyrekanten på raden, og en ny rad skapes. Fyll i den på samme måte.
  8. Når du er ferdig trykker du på Lagre, og din fangstrapport er levert!