• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Borgafjälls KFO

Borgafjälls KFO

Select an area from map to buy a product

Borgafjälls KFO

Kortfiskeområdet drivs gemensamt av Länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottenslän samt SCA Skog. Området ligger ca 95 km nordväst om Dorotea. I Borgafjäll finns livsmedelsaffär samt flera olika möjligheter till logi, såväl i form av hotell som stugbyar.

I området finns både strömmande vattendrag och sjöar. Stödutplantering av fisk sker i olika vatten. 

Inom området finns vindskydd och en stuga utplacerad. Broar finns anlagda på ett antal ställen. Inom området finns också uppmärkta skoterleder.

En karta för att skriva ut hittar du här

Organization: 
Länsstyrelsen Jämtlands län

-

Borgafjäll KFO 1-7 dygn 1 beaivvi - 60 SEK
2 days - 120 SEK
3 beaivvi - 120 SEK4 beaivvi - 180 SEK, 5 beaivvi - 200 SEK, 6 days - 200 SEK, 7 beaivvi - 200 SEK1 beaivvi - 60 SEK
2 days - 120 SEK
3 beaivvi - 120 SEK4 beaivvi - 180 SEK, 5 beaivvi - 200 SEK, 6 days - 200 SEK, 7 beaivvi - 200 SEK
Långsåfisket 1-7 dygn 1 beaivvi - 80 SEK
2 beaivvi - 160 SEK3 beaivvi - 160 SEK, 4 beaivvi - 240 SEK, 5 beaivvi - 320 SEK, 6 beaivvi - 320 SEK, 7 beaivvi - 320 SEK1 beaivvi - 80 SEK
2 beaivvi - 160 SEK3 beaivvi - 160 SEK, 4 beaivvi - 240 SEK, 5 beaivvi - 320 SEK, 6 beaivvi - 320 SEK, 7 beaivvi - 320 SEK
Från 10 augusti - 30 sept 2020 kommer Statkraft Sverige AB att bedriva reparationsarbeten i Långsån vid Tvärån. Under projekttiden kommer arbeten med maskiner samt gjutningsarbeten att bedrivas i och invid vattendraget. Pågår måndagar – fredagar.
Renbetesfjäll 1 -7 dygnstillstånd 1 beaivvi - 80 SEK2 days - 160 SEK, 3 beaivvi - 160 SEK, 4 beaivvi - 240 SEK, 5 beaivvi - 320 SEK, 6 days - 320 SEK, 7 beaivvi - 320 SEK1 beaivvi - 80 SEK2 days - 160 SEK, 3 beaivvi - 160 SEK, 4 beaivvi - 240 SEK, 5 beaivvi - 320 SEK, 6 days - 320 SEK, 7 beaivvi - 320 SEK
Dessa tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Observera att även om du ska ange ett preliminärt område får du fiska i alla andra upplåtna vatten då fiske är tillåtet där.
Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 30 Östersund
010-225 30 00