Luossabivdu

Luossabivdu

Finnmárku lea luossabivdiid mekka! Finnmárkkus gávnnat stuorámus luosaid, ja Finnmárkkus gávnnat buriid čihkkojuvvon diddebáikkiid. Lea Finnmárkkus gos gávnnat luossavásáhusaid guhkkin eret olbmuin dahje lahka márkanguovddáža - duoddaris dahje fiinna johkavákkiin.

Luossabivdu lea eahpitkeahttá stuorra vásáhus, ja Finnmárkulažžan lea dus erenoamáš vejolašvuohta geavahit fálaldagaid mat leat min birrasis. Finnmárkulažžan sáhtat oastit hálbbes oaggunkoartta ja oaggut jogain mat leat Finnmárkoopmodagas, muhto lihkká beasat luossabivdui galledeaddjin

Min jogat

Jus hálidat oaidnit eambbo dieđuid joga birra, makkár koarttaid fidnet oastit ja sálašrapportaid, deaddil joga.

Bivdoraporta

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Ivan Isaksen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 92 cm

Deaddu: 10 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 6

Raporterejeaddji: Runar Guttorm

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 83 cm

Deaddu: 7 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Raporterejeaddji: Trond Marthinussen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 70 cm

Deaddu: 4.7 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Raporterejeaddji: Jonah Finkelstein

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 105 cm

Deaddu: 12.5 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Raporterejeaddji: Herold Pettersen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 78 cm

Deaddu: 4.8 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Raporterejeaddji: Herold Pettersen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 78 cm

Deaddu: 4.7 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Raporterejeaddji: Mikkel Berger

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 77 cm

Deaddu: 4 kg

Karpelva, Karpelva

Raporterejeaddji: Anders mikkola

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 123 cm

Deaddu: 1.8 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Raporterejeaddji: Tom Rune Storha...

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 95 cm

Deaddu: 10 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Raporterejeaddji: Nils Henrik J. ...

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 115 cm

Deaddu: 17.5 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Boye Isaksen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 96 cm

Deaddu: 7.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Raporterejeaddji: Kjell åge Adersen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 1 cm

Deaddu: 3.8 kg

Storelva - Idjajohka (Vadsø), Storelva

Raporterejeaddji: Dmitrij Gordejev

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 54 cm

Deaddu: 2 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Tom Andre Heiberg

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 114 cm

Deaddu: 15 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Raporterejeaddji: Jonah Finkelstein

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 60 cm

Deaddu: 3 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Raporterejeaddji: Jan Barfod

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 102 cm

Deaddu: 11 kg

Munkelva - Uvdu, Munkelva - Uvdu

Raporterejeaddji: Joacim Schistad

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 75 cm

Deaddu: 4.0 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Raporterejeaddji: Tom Andre Heiberg

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 100 cm

Deaddu: 10 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Raporterejeaddji: Anonymous

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 55 cm

Deaddu: 2 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Sven Olof Göra...

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 98 cm

Deaddu: 10 kg

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.