Salmon fishing

Salmon fishing

Finnmark is the salmon fisherman's mecca! It is in Finnmark that you will find the biggest salmon, and it is in Finnmark that you will find the hidden small salmon pearls. It is in Finnmark that you will find salmon experiences miles from people, or close to the city center - on the plateau or in lush river valleys.

Luossabivdu lea eahpitkeahttá stuorra vásáhus, ja Finnmárkulažžan lea dus erenoamáš vejolašvuohta geavahit fálaldagaid mat leat min birrasis. Finnmárkulažžan sáhtat oastit hálbbes oaggunkoartta ja oaggut jogain mat leat Finnmárkoopmodagas, muhto lihkká beasat luossabivdui galledeaddjin

Salmon fishing rivers

Click on on the rivers below to see more information about the river, products available and catch reports.

Bivdoraporta

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 102

Vekt (kg): 10.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 55

Vekt (kg): 1.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 57

Vekt (kg): 1.75

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 50

Vekt (kg): 3

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 50

Vekt (kg): 4.5

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 50

Vekt (kg): 3

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 80

Vekt (kg): 5

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Nálit: Vinterstøing

Lengde (cm): 70

Vekt (kg): 00

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 106

Vekt (kg): 12.3

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 108

Vekt (kg): 13

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 102

Vekt (kg): 12

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 92

Vekt (kg): 9.16

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 108

Vekt (kg): 16

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 95

Vekt (kg): 8

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 112

Vekt (kg): 14.5

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 115

Vekt (kg): 15.7

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 5

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 109

Vekt (kg): 14

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 104

Vekt (kg): 12

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 91

Vekt (kg): 8

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Nálit: Luossa

Lengde (cm): 101

Vekt (kg): 10

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.