Desinficering av fiskeutrustning vid fiske i Norge?

Om du inte bor i Norge måste du desinficera din fiskeutrustning före du fiskar i Norska älvar.