Laxfiske

Laxfiske

Finnmark är laxfiskarens mecka! Det är i Finnmark du hittar den största laxen, och det är i Finnmark du hittar de gömda små laxpärlorna. Det är i Finnmark du hittar laxupplevelser milsvida från människor, eller nära stadskärnan - på platån eller i lummiga älvdalar.

Det är utan tvekan en upplevelse att fiska lax och som Finnmarksbo har du en unik möjlighet att ta del av de fantastiska erbjudanden vi har på vår egen bakgård. Som finnmarkare kan du köpa prisvärda fiskekort i älvarna som ligger på finnmarksfastigheten, men du som är besökare har även tillgång till detta laxfiske.

Laxfiskeälvar

Klicka vidare på älvarna nedan för att se mer information om älven, tillgängliga produkter och fångstrapporter.

Fångstrapport

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Rapporterad av: Ivan Isaksen

Arter: Lax

Längd: 92 cm

Vikt: 10 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 6

Rapporterad av: Runar Guttorm

Arter: Lax

Längd: 83 cm

Vikt: 7 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Rapporterad av: Trond Marthinussen

Arter: Lax

Längd: 70 cm

Vikt: 4.7 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Rapporterad av: Jonah Finkelstein

Arter: Lax

Längd: 105 cm

Vikt: 12.5 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Rapporterad av: Herold Pettersen

Arter: Lax

Längd: 78 cm

Vikt: 4.8 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Rapporterad av: Herold Pettersen

Arter: Lax

Längd: 78 cm

Vikt: 4.7 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Rapporterad av: Mikkel Berger

Arter: Lax

Längd: 77 cm

Vikt: 4 kg

Karpelva, Karpelva

Rapporterad av: Anders mikkola

Arter: Lax

Längd: 123 cm

Vikt: 1.8 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Rapporterad av: Tom Rune Storha...

Arter: Lax

Längd: 95 cm

Vikt: 10 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Rapporterad av: Nils Henrik J. ...

Arter: Lax

Längd: 115 cm

Vikt: 17.5 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Rapporterad av: Boye Isaksen

Arter: Lax

Längd: 96 cm

Vikt: 7.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Rapporterad av: Kjell åge Adersen

Arter: Lax

Längd: 1 cm

Vikt: 3.8 kg

Storelva - Idjajohka (Vadsø), Storelva

Rapporterad av: Dmitrij Gordejev

Arter: Lax

Längd: 54 cm

Vikt: 2 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Rapporterad av: Tom Andre Heiberg

Arter: Lax

Längd: 114 cm

Vikt: 15 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Rapporterad av: Jonah Finkelstein

Arter: Lax

Längd: 60 cm

Vikt: 3 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Rapporterad av: Jan Barfod

Arter: Lax

Längd: 102 cm

Vikt: 11 kg

Munkelva - Uvdu, Munkelva - Uvdu

Rapporterad av: Joacim Schistad

Arter: Lax

Längd: 75 cm

Vikt: 4.0 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Rapporterad av: Tom Andre Heiberg

Arter: Lax

Längd: 100 cm

Vikt: 10 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Rapporterad av: Gäst

Arter: Lax

Längd: 55 cm

Vikt: 2 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Rapporterad av: Sven Olof Göra...

Arter: Lax

Längd: 98 cm

Vikt: 10 kg

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.