Hur registrerar jag en viltrapport?

  1. Titta på ditt jakttillstånd, uppe i högra hörnet hittar du tillståndsnummer och lösenord.
  2. Starta www.natureit.se
  3. Titta på raden under NatureIT´s logotype. Klicka på Jakt - Registrera Viltrapport.
  4.  Ange tillståndsnumret och Autentiseringskoden(samma som lösenord) som står på ditt jakttillstånd och klicka på Logga in.
  5. Välj i listan i vilket område du har jagat.
  6. Välj om du har Jagat, Inte jagat eller Jagat inget byte i listan.
  7. Om du har jagat och skjutit något väljer du vilken art och fyller i Totalt antal Fällda djur och Totalt antal fällda ungdjur. Har du skjutit fler än  en art rad klcikar du på pilen ute i högerkanten  på raden och en ny rad skapas. Fyll i den på samma sätt.
  8. När du är klar klickar du på Spara och din viltrapport är inskickad.