Vilka språk finns NatureIT på?

För närvarande finns NatureIT på svenska, norska (bokmål), nordsamiska och engelska. Finns behov går det att utöka med fler språk.