Måste jag fångstrapportera när jag fiskat?

Det är upp till varje fiskerättsinnehavare att bestämma. Den informationen får du då du köper ditt fiskekort. Det är viktigt att komma ihåg att fångstrapportering av fisket är viktigt för att kunna hålla en god och långsiktig kvalitet på fisket.